Palvelut

Asiointi toisen puolesta

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan puolesta asioivan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot.

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan joko täytetty ja allekirjoitettu Reseptin suostumuslomake tai sähköisesti laadittu apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta. Kun puolestasi asioivalle on laadittu sähköinen apteekkiasiointivaltuutus, ei valtuutettu tarvitse apteekissa potilaan Kela-kortti tai potilasohjetta. Apteekki tarkastaa puolesta asioivan valtuutuksen virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin perusteella.

Jos huoltaja asioi alle 18-vuotiaan lapsen puolesta apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai potilasohjetta, apteekin tulee tarkistaa huoltajuussuhde Suomi.fi–valtuuspalvelusta. Huoltajan henkilöllisyys on tunnistettava ja huoltajan pitää kertoa lapsen henkilötunnus.

Lapsella on kuitenkin lääkärin suorittaman arvioinnin perusteella mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen. 

Kun asioit toisen puolesta, pyydä asianomaiselta tarkat tiedot noudettavasta lääkkeestä. Lääkkeillä ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.