Palvelut

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelupalvelussa toimitamme lääkkeet kerta-annospusseissa kahden viikon jaksoissa. Jokaiseen kerta-annospussiin on merkitty lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Koneellinen annosjakelu sopii yksityishenkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon.

Palveluun kuuluu apteekin suorittama kokonaislääkityksen tarkistus, jossa selvitetään onko asiakkaalla mahdollisesti päällekkäisiä lääkkeitä ja varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Koneellisen annosjakelupalvelun hinta on 8 euroa viikossa.

Lisätietoja annosjakelupalvelun tuottavalta Pharma Service Oy:ltä.