Palvelut

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelupalvelussa lääkkeet toimitetaan asiakkaalle kahden viikon jaksoissa kerta-annospusseihin pakattuna. Jokaiseen kerta-annospussiin on merkitty lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Koneellinen annosjakelu sopii sekä itsenäisesti asioiville että palveluasumisen, kotisairaanhoidon ym. palvelujen piirissä oleville asiakkaille.

Palveluun kuuluu apteekin suorittama kokonaislääkityksen tarkistus, jossa selvitetään onko asiakkaalla mahdollisesti päällekkäisiä lääkkeitä ja varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Koneellisen annosjakelupalvelun hinta on 8 euroa viikossa.

Puhelimitse palvelemme teitä annosjakeluun liittyvissä asioissa 
maanantaista perjantaihin
klo 14:30–18:00
puh. 017 369 69 11

Lisätietoja annosjakelupalvelun tuottavalta Pharma Service Oy:ltä.